top of page
To the top

Krop og sind

Derfor forbinder vi yoga med traditionel samtaleterapi

Et helhedsorienteret perspektiv på mental sundhed

Den grundlæggende idé med at integrere yogapraksis i dit forløb hos Reach, er en opmærksomhed på at din mentale tilstand sætter spor i din krop. Helt intuitivt ved vi dette, hvis vi tænker over det. Vi forventer, når vi fx er pressede eller stressede, at vore skuldre vil være anspændte, vores kæber sammenbidte - måske er vores hænder endda knyttede. Hvad vi ofte overser, er dog hvordan at denne kropslige tilstand - eller dette alarmberedskab - også sender signaler tilbage til hjernen: vær forberedt, der er farer på færde. 

 

Så hvor vi helt intuitivt ved, at vores mentale tilstand sætter spor i vores krop, så gælder det altså også den anden vej, på den måde, at vi som de meningssøgende væsner vi er, ofte vil begynde at fortolke denne grundstemning ind i vores omgivelser. Jo dårligere vi er til at mærke os selv, jo mere sandsynligt vil det være, at vi tager dette alarmberedskab med videre fra én situation og placerer den i en anden, og pludselig bliver "jeg mangler at lave de opgaver", til "Han vil mig det ikke godt", "jeg tror hun forlader mig" eller "alle hader mig".

Denne opmærksomhed efter-

lader to veje til intervention:

"Top down" og "Bottom-up".

Dvs. gennem samtaleterapi og

altså bl.a. det at udfordre de

fortolkninger af farer som før 

beskrevet. Eller gennem  en

større kropslig bevidsthed,

og altså dét at øve sig i at 

være opmærksom på og 

lytte til dens signaler.

Hos Reach mener vi det er 

oplagt at gøre begge dele - og

derfor har vi introduceret 

yoga i vores forløb. Så du kan

opnå balance i både i krop og sind.

Krop og sind - yoga og psykoterapi - reach psykologer

Når du fastfryses i et alarmberedskab slider det ikke bare på dit mentale helbred, men flere studier peger på at mennesker, der har oplevet store traumer, har en levealder, der er 20 år mindre end gennemsnittet - bl.a. pga. stress-relaterede sygdomme. 

En større kropsbevidsthed gennem praksisser som yoga kan modarbejde denne statistik!

Hvorfor yoga?

Yoga kombinerer fysiske øvelser af varierende intensitet med åndedrætsteknik, mindfulness og afspænding. Noget vi indenfor psykologisk forskning ved er afgørende komponenter for mentalt helbred og få at opnå balance i både krop og sind.

Hver yogastilling tager dig ind i uvante positioner, hvorfra du for det første lærer at være opmærksom på de muskler der aktiveres - og altså at være opmærksom på og i din krop - alt i mens du tager dybe vejrtrækninger. For det andet bliver du opmærksom på og eksponeres for at være i disse kropslige sensationer, udholde og komme igennem dem. Begge færdigheder er afgørende for at kunne knytte dine kropslige signaler til de retsmæssige situationer, berolige dig selv og turde give slip på dit alarmberedskab.

Sådan har vi sammensat vores forløb:

Vi har valgt at sammensætte tre forløb der øver dig i tre grundlæggende færdigheder som med fordel også kunne arbejdes med kropsligt: 1) selvomsorg og accept, 2) find indre ro og 3) styrk den du er.

yogaforløb

SELVOMSORG IMOD:

SKAM OG SELVKRITIK

LAVT SELVVÆRD

BESVÆR MED AT MÆRKE SIG SELV

RO IMOD:

STRESS

ANGST

SØVNLØSHED

STYRKE IMOD:

DEPRESSION
INHIBITION

USIKKERHED

Krop og sind - yoga i psykoterapi - reach psykologer
Yogaprogram

Hos Reach handler mental helbred om det hele menneske

-inklusiv

krop og sind

bottom of page