Læs om hvad depression er og hvordan vi behandler det!

Depression

vi ser frem til at møde dig (2).png

Depression er en mental lidelse der ikke bare påvirker dit humør i en negativ retning, men også din tænkning og din evne til daglige gøremål.

Design uden navn (23).png

Hos Reach kan vi hjælpe dig med at forstå og bevæge dig ud af din depression, så du kan møde livet på en hel ny måde.

Design uden navn (21).png

Plus at du altid hos Reach får lov til at møde din psykolog først - helt uden betaling - fordi vi ved hvor vigtigt det er, at du føler dig tryg og i gode hænder.

Hvad er depression?

Depression er en almindelig lidelse der rammer ca. 16-18% af alle danskere på mindst ét tidspunkt i deres liv. Det er en tilstand der er kendetegnet ved en forhøjet negativ tænkning, et meget lavt lyst- og energiniveau og en generel følelsesmæssig nedtrykthed.


Depression har ofte store personlige konsekvenser, og er en af de psykiske lidelser der kan nedsætte livskvaliteten mest, blandt andet fordi det er umuligt ikke at lade sine relationer påvirke af en depression.

Depression opstår almindeligvis i kølvandet på stressende livsbegivenheder eller en længere stressperiode, men kan også opstå som senfølge af traumer i barndommen. Depression er altså typisk en reaktion på noget udefrakommende.

Fordi en depression ændrer tankegangen så drastisk, er der mange der ikke opdager at de har depression før langt henne i sygdomsforløbet. Det er ærgerligt fordi en tidlig indsats er den bedste vej til at minimere både depressionens negative konsekvenser, og risikoen for at den vender tilbage senere i livet. Heldigvis er det aldrig for sent. Det vigtigste er din vilje til at få hjælp med at klare problemet, uanset om du ønsker at starte med medicin, psykologhjælp eller en kombination.

Hvordan opleves depression?

Depression beskrives af mange som en slags farveløs tilværelse. Familie, venner, aktiviteter og tilværelsen i det hele taget, mister sin værdi, og der er pludselig meget lidt at være engageret i. Det er en kamp bare at komme ud af sengen om morgenen, og kampen fortsætter for mange resten af dagen. 

Samtidigt er depression en meget lidelsesfuld tilstand, som gør det ekstremt udfordrende at være i job/uddannelse og som i værste fald kan lede til selvmordsforsøg og selvmord.

Depressionslidelsen kan være svær at sætte ord på i mødet med sine omgivelser. Mange deprimerede beskriver hvordan deres pårørende ikke kan forstå hvad der er galt med dem, og hvordan de ofte bliver mødt med kommentarer som "kan du ikke bare komme i gang?" eller "så slemt kan det da heller ikke være - vær nu lidt positiv".

Derfor fortæller mange der har en depression om, at være mere isolerede fra omverdenen end de ønsker. Mange pårørende ved ikke hvordan de skal hjælpe, og holder derfor afstand og bekræfter følelsen af isolation. Det er vigtigt at forstå at de fleste gerne vil have kontakt til venner og familie selvom de har en depression, men at kontakten er nødt til at indrette sig lidt efter depressionen. Det betyder ofte at pårørende skal øve sig i at være tilstede uden at behandle det nedtrykte humør som noget der skal rettes op på i situationen.Ved let depression skal to kernesymptomer under A og mindst to ledsagesymptomer være til stede. Ved moderat depression skal to kernesymptomer under A og mindst 4 ledsagesymptomer under B være til stede.

Nedenfor kan du læse mere om forskellige typer af depressionsprofiler, hvad de almindelige depressionssymptomer er, samt hvordan vi hos Reach tilrettelægger depressionsforløb i samarbejde med vores klienter.

Svær depression

Alle tre kernesymptomer ved depression er til stede samt 5 ud af 7 følgesymptomer 

Moderat depression

To ud af tre kernesymptomer er til stede og 4 følgesymptomer

Let depression

To ud af tre kernesymptomer er til stede og mindst to følgesymptomer

Vinter Depression

Tilbagevendende depressionssymptomer i vinterhalvåret.

Fødselsdepression

Depressionssymptomer efter en fødsel. Både mødre og fædre oplever fødselsdepression

Dystymi

kronisk depressionsforløb hvor symptomer har været til stede i flere år 

Udløsende hændelser
 • Omsorgssvigt eller overgreb i barndommen

 • Tab af nære relationer

 • Alvorlig sygdom

 • Fysisk og psykisk vold

 • Store livsforandringer (f.eks. barsel/pension)

 • Skilsmisse

 • Fyring

 • Svære konflikter

 • Langvarig stress

Psykiske symptomer

Kernesymptomer

 • Nedtrykthed

 • Nedsat lyst/interesse

 • Energiløshed/træthed

Følgesymptomer

 • Søvnforstyrrelser

 • Tanker om død og selvmord

 • Forandret appetit

 • Koncentrationsbesvær

 • Følelse af værdiløshed/

 • Selvbebrejdelse og skyld

 • Indre uro, rastløshed eller hæmning

De største risikofaktorer for at udvikle depression, er antallet og sværhedsgraden af tidligere depressioner. Det er derfor helt centralt at komme i gang med behandling hurtigst muligt, så risikoen for tilbagefald kan begrænses.

Sådan behandler vi depression

Når vi starter et depressionsforløb vil vi altid starte med at vurdere sværhedsgraden af din depression. Det gør vi fordi sværhedsgraden betyder noget for hvilken effekt du kan regne med at opnå med/uden medicinering af depressionen, og derfor vil vi i enkelte tilfælde opfordre til at benytte mere specialiserede medicinske behandlingstilbud (og selvfølgelig gøre hvad vi kan for at hjælpe dig godt på vej).

Når vi har en fornemmelse af sværhedsgraden, går vi i gang med at undersøge hvordan du oplever at depressionen påvirker dit liv. Depressioner er forskellige, og det er vigtigt at få tid og rum til at sætte ord på lidelsen, så du kan lære at rumme den lidt mere, og måske at fortælle om den til dine nærmeste, så det bliver nemmere at bede om den hjælp du faktisk har brug for.

Nogle gange er det sort uheld når vi bliver slået helt ud af livets kurs, andre gange spiller vi mennesker selv en rolle i de stressbetingelser vi udsætter os selv for. Derfor udforsker vi sammen hvordan din depression er startet, så vi kan skabe de bedste rammer for at beskytte dig imod tilbagefald på kort og længere sigt.

Depressioner er i høj grad forankret i vores kroppe og biologi, og der er derfor en lang række kropslige mønstre der kan afhjælpe eller fastholde en depression. Kropslig aktivitet, stabilt søvnmønster, stabilt spisemønster og regelmæssig social interaktion er nogle af de mønstre der kan hjælpe med at kickstarte din vej ud af depressionen, selv om du ikke kan mærke lysten lige nu.

Stress både udløser og fastholder en depression, og derfor kommer vi også omkring stressreduktion, så du får redskaberne til at indrette hverdagen mindre stressende, og teknikkerne til at regulere din stressreaktion når den opstår alligevel.

Når depressionen aftager er det afgørende at skabe nye måder at indgå i de situationer der udløste den. Som regel er det vigtigt at udvikle nye strategier til at forhandle de krav vi udsætter os selv for. For nogle vil det vigtigste være at acceptere at de kan klare en lidt mindre arbejdsbyrde, for andre vil det være at skabe en personlig rummelighed overfor tilbagevendende perioder med lettere nedtrykthed (f.eks. ved vinterdepression), og at øve sig på selvomsorg i disse perioder, i stedet for den selvkritik, der ofte starter af sig selv.

Afslutningsvist laver vi sammen en forebyggelsesplan, der fokuserer på at give dig redskaber til at bremse op tidligere i processen hvis du igen en dag er på vej til at blive deprimeret. Det er meget nemmere at håndtere en depression i opløbet, så det er væsentligt at lære at identificere dine personlige markører for en begyndende depression.

Det er desværre en del af at have haft en depression, at risikoen for af få en ny depression stiger. Derfor fokuserer vi så meget på at ruste dig til også at håndtere risikoen for tilbagefald, også på længere sigt, så du bliver bedre til selvstændigt at møde verdens krav på dine egne betingelser, mens du er i udvikling hvor du ønsker at være det.

Kæmper du med depression?

Tag en uforpligtende snak med os