Depression

På denne side kan du læse om:

1) depression > 

2) hvad de typiske tegn på depression er > 

3) hvordan mennesker med depression oplever depression >

4) de forskellige typer af depression  

5) hvordan vi hos Reach Psykologer behandler depression >

Om depression

Depression er en lidelse der rammer ca. 16-18% af alle danskere på mindst ét tidspunkt i deres liv. Det er en tilstand der er kendetegnet ved en forhøjet negativ tænkning, et meget lavt lyst- og energiniveau og en generel følelsesmæssig nedtrykthed.


Depression har ofte store personlige konsekvenser, og er en af de psykiske lidelser der kan nedsætte livskvaliteten mest, blandt andet fordi det er umuligt ikke at lade sine relationer påvirke af en depression.

Depression opstår almindeligvis i kølvandet på stressende livsbegivenheder eller en længere stressperiode, men kan også opstå som senfølge af traumer i barndommen. Depression er altså typisk en reaktion på noget udefrakommende.

Fordi en depression ændrer tankegangen så drastisk, er der mange der ikke opdager at de har depression før langt henne i sygdomsforløbet. Det er ærgerligt fordi en tidlig indsats er den bedste vej til at minimere både depressionens negative konsekvenser, og risikoen for at den vender tilbage senere i livet. Heldigvis er det aldrig for sent. Det vigtigste er din vilje til at få hjælp med at klare problemet, uanset om du ønsker at starte med medicin, psykologhjælp eller en kombination.

Tegn på depression

 

Depression er altså en mental lidelse der ikke bare påvirker dit humør i en negativ retning, men også din tænkning og din evne til daglige gøremål.

Nedenfor kan du se et overblik over de mest typiske tegn på depression, men det er selvfølgelig det brede symptombillede, samt det kliniske skøn, der viser om der er tale om en klinisk depression. Endnu vigtigere er det, at have øje for at mange kæmper med depressive symptomer, og lider under disse, uden at være klinisk deprimeret, men her kan det være lige så vigtigt at række ud efter hjælp. 

Branding

lavt energiniveau - tegn på deprssion - reach psykoloer

Når alting føles meningsløst, og man ikke mærker  samme energi og interesse for de ting, man plejer at gå op i, kan det være et tegn på depression.

søvnforstyrrelser - tegn på depression - reach psykologer

Når man har søvnbesvær, og enten vågner ofte, tidligt om morgenen eller sover for meget, kan det være  et tegn på depression

Indre uro og rastløshed - tegn på depression - reach psykologer

Når man mærker en indre uro og rastløshed, eller alting går langsomt, og man er hæmmet i at tænke, tale eller bevæge sig, kan det være et tegn på depression.

svære smerter - tegn på depression - reachpsykologer

Almindelige fysiske symptomer som bl.a. smerter i nakke, ryg og mave, kan være et tegn på depression.

Branding

mindre selvværd - tegn på depression - reach psykologer

Når man oplever sig selv mere selvkritisk og overvældet af negative tanker om, at man ingenting kan, og at man ingenting er værd, kan det være et tegn på depression.

tristhed - nedsat stemningsleje - tegn på depression - reach psykologer

Når man føler en overvældende tristhed, nedtrykthed og håbløshed, kan det være et tegn på depression. 

Når man oplever hjertebanken med uregelmæssig rytme samt stikkende smerte i hjertet eller trykken for brystet, kan det være et tegn på depression

Når man får enten stærkt nedsat eller overdrevet appetit, kan det være et tegn på depression.

 

At leve med depression

En klient hos Reach beskriver sit depressionsforløb således

              Min kæreste og jeg gik fra hinanden for nogle år siden. Jeg følte mig ulykkelig før bruddet, men efter det skete, var jeg knust, og tingene blev bare værre i løbet af det næste år. Nogle gange var jeg så ked af det, at jeg bare ikke kunne stoppe med at græde, og andre gange følte jeg mig hul og tom. Jeg plejede at være et ret aktivt og håbefuldt menneske, men i denne periode kæmpede jeg virkelig med at motivere mig selv. Jeg tog meget fri fra arbejde, fordi jeg ikke kunne se det i øjnene, og når jeg var der, kunne jeg ikke koncentrere mig. Jeg var bekymret for, at min leder ville fyre mig, men jeg kunne ikke fremkalde motivationen til at gøre noget ved det. Jeg blev hjemme, når jeg kunne og ville ikke se nogen. Jeg kunne ikke blive begejstret for noget, kunne ikke tage mig sammen til at lave ordentlig mad og lavede ikke noget jeg nød, fordi intet syntes værd at gøre. Jeg vågnede ofte i løbet af natten og tænkte over alle de ting, der var gået galt i mit liv. Jeg følte mig fuldstændig håbløs med hensyn til fremtiden, og var sikker på, at bruddet betød, at jeg aldrig ville få børn. Nogle gange hørte jeg min mors stemme i mit hoved sige "Du bliver aldrig til noget."

 

Depression beskrives af mange som en slags farveløs tilværelse. Familie, venner, aktiviteter og tilværelsen i det hele taget, mister sin værdi, og der er pludselig meget lidt at være engageret i. Det er en kamp bare at komme ud af sengen om morgenen, og kampen fortsætter for mange resten af dagen. 

Samtidigt er depression en meget lidelsesfuld tilstand, som gør det ekstremt udfordrende at være i job/uddannelse og som i værste fald kan lede til selvmordsforsøg og selvmord.

Depressionslidelsen kan være svær at sætte ord på i mødet med sine omgivelser. Mange deprimerede beskriver hvordan deres pårørende ikke kan forstå hvad der er galt med dem, og hvordan de ofte bliver mødt med kommentarer som "kan du ikke bare komme i gang?" eller "så slemt kan det da heller ikke være - vær nu lidt positiv".

Derfor fortæller mange der har en depression om, at være mere isolerede fra omverdenen end de ønsker. Mange pårørende ved ikke hvordan de skal hjælpe, og holder derfor afstand og bekræfter følelsen af isolation. Det er vigtigt at forstå at de fleste gerne vil have kontakt til venner og familie selvom de har en depression, men at kontakten er nødt til at indrette sig lidt efter depressionen. Det betyder ofte at pårørende skal øve sig i at være tilstede uden at behandle det nedtrykte humør som noget der skal rettes op på i situationen.


Forskellige typer af depression

 

Nedenfor kan du læse mere om forskellige typer af depression og depressionsprofiler, fra et diagnostisk øjemed.

Svær depression

Alle tre kernesymptomer ved depression er til stede samt 5 ud af 7 følgesymptomer 

Moderat depression

To ud af tre kernesymptomer er til stede og 4 følgesymptomer

Let depression

To ud af tre kernesymptomer er til stede og mindst to følgesymptomer

Vinter Depression

Tilbagevendende depressionssymptomer i vinterhalvåret.

Fødselsdepression

Depressionssymptomer efter en fødsel. Både mødre og fædre oplever fødselsdepression

Dystymi

kronisk depressionsforløb hvor symptomer har været til stede i flere år 

Udløsende hændelser

 • Omsorgssvigt eller overgreb i barndommen

 • Tab af nære relationer

 • Alvorlig sygdom

 • Fysisk og psykisk vold

 • Store livsforandringer (f.eks. barsel/pension)

 • Skilsmisse

 • Fyring

 • Svære konflikter

 • Langvarig stress

 • Isolation eller inaktivitet 

Psykiske symptomer

Kernesymptomer

 • Nedtrykthed

 • Nedsat lyst/interesse

 • Energiløshed/træthed

Følgesymptomer

 • Søvnforstyrrelser

 • Tanker om død og selvmord

 • Forandret appetit

 • Koncentrationsbesvær

 • Følelse af værdiløshed/

 • Selvbebrejdelse og skyld

 • Indre uro, rastløshed eller hæmning

De største risikofaktorer for at udvikle depression, er antallet og sværhedsgraden af tidligere depressioner. Det er derfor helt centralt at komme i gang med behandling hurtigst muligt, så risikoen for tilbagefald kan begrænses.

Behandling af depression

Depression henviser ikke til en følelse som fx ked-af-det-hed, men er en tilstand vi alle kan falde hen i, når vi bliver for stressede eller er udsat for svær emotionel belastning. Derfor er det relevant, når vi arbejder med depression, at undersøge  de fastholdende faktorer i depression - altså at undersøge hvordan vi ender med at sidde fast i denne tilstand. Indenfor kognitiv adfærdsterapi foreslås det at mennesker fastholdes i den depressive tilstand, fordi de kæmper med en blanding af at fortolke ting på ukonstruktive måder, inhibere deres følelsesliv, som ofte opleves overvældende, koblet med en selvdestruktiv tendens til at give efter for den depressive motivation - bliv hjemme, bliv i sengen, isoler dig selv mv.. 

Hvad fastholder depression - behandling af depression - reach psykologer

Når vi starter et depressionsforløb vil vi altid starte med at vurdere sværhedsgraden af din depression. Det gør vi fordi sværhedsgraden betyder noget for hvilken effekt du kan regne med at opnå med/uden medicinering af depressionen, og derfor vil vi i enkelte tilfælde opfordre til at benytte mere specialiserede medicinske behandlingstilbud (og selvfølgelig gøre hvad vi kan for at hjælpe dig godt på vej).

Når vi har en fornemmelse af sværhedsgraden, går vi i gang med at undersøge hvordan du oplever at depressionen påvirker dit liv. Depressioner er forskellige, og det er vigtigt at få tid og rum til at sætte ord på lidelsen, så du kan lære at rumme den lidt mere, og måske at fortælle om den til dine nærmeste, så det bliver nemmere at bede om den hjælp du faktisk har brug for.

Nogle gange er det sort uheld når vi bliver slået helt ud af livets kurs, andre gange spiller vi mennesker selv en rolle i de stressbetingelser vi udsætter os selv for. Derfor udforsker vi sammen hvordan din depression er startet, så vi kan skabe de bedste rammer for at beskytte dig imod tilbagefald på kort og længere sigt.

Depressioner er i høj grad forankret i vores kroppe og biologi, og der er derfor en lang række kropslige mønstre der kan afhjælpe eller fastholde en depression. Kropslig aktivitet, stabilt søvnmønster, stabilt spisemønster og regelmæssig social interaktion, er nogle af de mønstre der kan hjælpe med at kickstarte din vej ud af depressionen, selv om du ikke kan mærke lysten lige nu.

Stress både udløser og fastholder en depression, og derfor kommer vi også omkring stressreduktion, så du får redskaberne til at indrette hverdagen mindre stressende, og teknikkerne til at regulere din stressreaktion når den opstår alligevel.

Når depressionen aftager er det afgørende at skabe nye måder at indgå i de situationer der udløste den. Som regel er det vigtigt at udvikle nye strategier til at forhandle de krav vi udsætter os selv for. For nogle vil det vigtigste være at acceptere at de kan klare en lidt mindre arbejdsbyrde, for andre vil det være at skabe en personlig rummelighed overfor tilbagevendende perioder med lettere nedtrykthed (f.eks. ved vinterdepression), og at øve sig på selvomsorg i disse perioder, i stedet for den selvkritik, der ofte starter af sig selv.

Afslutningsvist laver vi sammen en forebyggelsesplan, der fokuserer på at give dig redskaber til at bremse op tidligere i processen hvis du igen en dag er på vej til at blive deprimeret. Det er meget nemmere at håndtere en depression i opløbet, så det er væsentligt at lære at identificere dine personlige markører for en begyndende depression.

Det er desværre en del af at have haft en depression, at risikoen for af få en ny depression stiger. Derfor fokuserer vi så meget på at ruste dig til også at håndtere risikoen for tilbagefald, også på længere sigt, så du bliver bedre til selvstændigt at møde verdens krav på dine egne betingelser, mens du er i udvikling hvor du ønsker at være det.

 

Kæmper du med depression?

Tag en uforpligtende snak med os