top of page

Læs om hvad angst er og hvordan vi behandler det!

Angst

angst - online psykolog - Reach Psykologer ApS

Angst er en naturlig reaktion på en oplevet farer - men for mange tager den overhånd og står i vejen for at leve et fuldt liv.

Angstbehandling - psykologhjælp - psykolog - online psykolog - Reach Psykologer ApS

Hos Reach kan vi hjælpe dig med at forstå og håndtere din angst, så du kan møde livet på en hel ny måde.

Angst - gratis startsamtale

Plus at du altid hos Reach får lov til at møde din psykolog først - helt uden betaling - fordi vi ved hvor vigtigt det er, at du føler dig tryg og i gode hænder.

Hvad er angst?

Angst er en følelse der signalerer at der er fare på færde, og en naturlig del af menneskets evne til at tilpasse sig sine omgivelser. Angst motiverer os til at udvise forsigtighed, og til at søge væk fra det farlige hvis vi kan, eller søge beskyttelse imod det hvis vi ikke kan komme væk. Uden angst i livet ville vi komme til skade alt for ofte, have svært ved at lære af vores fejl og i det hele taget have svært ved at tilpasse os farerne i vores omgivelser. Problemet er bare at hvis angsten bliver for dominerende, holder den os væk fra alt for meget, og gør det svært at deltage i livet som vi ønsker at gøre det.

Der er altså en glidende overgang fra normale angstreaktioner til det 'at have angst'. Det kan gøre det svært at opdage hvornår angstreaktionerne er ude af proportioner, og mange vil opleve at de først opdager det når de føler sig ganske voldsomt begrænsede i deres livsudfoldelse.

At lide af angst / at have angst er derfor mere præcist beskrevet som at have overdrevne angstreaktioner. Disse reaktioner kan spænde lige fra moderat ubehag til voldsomme angstanfald, ligesom de ofte følges af katastrofetanker, som er overdrevne vurderinger af hvor alvorligt situationen kan gå galt. Det er forskelligt alt efter hvilken type af angst du er ramt af, samt hvor svært du er ramt, hvordan du oplever din angst.

Der er mange forskellige former for angst som varierer i oplevelse, udtryk og behandlingstilgang. Det er også individuelt hvordan man oplever følelsen af angst, og det varierer fra person til person hvilke symptomer der viser sig.

Nedenfor kan du se en oversigt over de mest almindelige angsttyper, samt en oversigt over de symptomer der er almindelige på tværs af de fleste typer af angst.

Social angst

Angst for andres fordømmelse

Generaliseret angst

Grundlæggende angst i hverdagen

Enkelfobi

Angst for meget specifikke ting som f.eks. højder, mørke eller dyr

OCD

Tvangstanker og tvangshandlinger

Separationsangst

Angst for adskillelse fra bestemte personer

Præstationsangst

Angst for ikke at slå til

Panikangst

Pludselige og voldsomme angstanfald

Hypokondri (sygdomsangst)

Angst for at pådrage sig en alvorlig sygdom

Agorafobi

Angst for store åbne rum

Fysiske symptomer
 • Stressreaktion

 • Hjertebanken

 • Øget svedproduktion

 • Tørhed i munden

 • Åndenød

 • Svimmelhed

 • Kvalme

 • Trykken for brystet

 • Maveuro

 • Muskelspænding

Psykiske symptomer
 • Katastrofetanker

 • Bekymringer

 • Bange for at angstanfaldet er farligt

 • Panik

 • Usikkerhed

 • Skam og skyld over angstreaktion

Desværre fungerer angstlidelser sådan at de ofte vokser sig større med tiden, fordi undgåelse og beskyttelse afskærmer os fra det vi er bange for, og dermed forhindrer at vi kan lære at angstreaktionen er ude af proportioner. Derfor er det en god idé at udfordre sin angst så snart man bliver opmærksom på den, eller at søge hjælp til at komme i gang.

Sådan behandler vi angst

Det er almindeligt at opleve angstreaktioner som så ubehagelige, at man kan blive bange for dem, og så at sige blive angst for angsten. Nogle bliver endda bange for om angstanfald faktisk er farlige, og bliver bange for at dø eller miste forstanden.
 

Derfor skal vi finde frem til din angst, og være med den, indtil vi har lært hvor den kommer fra, og hvad den forsøger at fortælle dig. Ofte er det reelle bekymringer og udfordringer der har dannet grundlaget for angstreaktioner, som så har sat sig fast og er forværret siden, selvom livet måske ikke rummer samme farer længere. Det kan være vigtigt at forstå grunden til at en angstreaktion er opstået, da mange mennesker ellers kan føle skam over at lide af hvad de oplever som 'irrationel angst'.

Når vi skal arbejde med at bryde angsten, består det af tre dele der sammen skal ruste dig til at finde modet til at handle dig ud af din angst. Den første er en systematisk udfordring af dine tanker, hvor du også selv lærer teknikker til at identificere og udfordre dine katastrofetanker, så du kan sortere i hvad du skal lytte til når angsten melder sig. Den anden er øvelser i at rumme og regulere din angstreaktion så du kan få plads til at tænke, overveje og beslutte hvad du vil gøre, i stedet for at handle impulsivt når angsten melder sig. Det tredje er en gradvis eksponeringsterapi, som vil sige at du løbende, på en struktureret måde, nærmer dig det du er bange for, så du langsomt giver dig selv muligheden for at efterprøve om det faktisk er helt så farligt som angsten fortæller.

Kæmper du med angst?

Tag en uforpligtende snak med os 

bottom of page