top of page

Læs om hvad stress er og hvordan vi behandler det!

Stress

Stress - stressbehandling - psykolog - online psykolog - Reach Psykologer ApS

Selvom stress er en naturlig reaktion på en presset situation, efterlader en langvarig stress dig i et konstant alarmberedskab, som ikke bare påvirker dit mentale helbred, men også dit  fysiske!

Psykologhjælp - Psykolog - Stress - Online Psykolog - Reach Psykologer ApS

Hos Reach kan vi hjælpe dig med at forstå og håndtere dine stressreaktioner, så du kan møde livet på en hel ny måde.

Gratis Psykolog - online psykolog - reach Psykologer ApS

Plus at du altid hos Reach får lov til at møde din psykolog først - helt uden betaling - fordi vi ved hvor vigtigt det er, at du føler dig tryg og i gode hænder.

Hvad er stress?

Stress er menneskets naturlige forsvarsreaktion der gør dig bedre i stand til at håndtere pressede situationer. Stress skærper din opmærksomhed på det der er vigtigt, gør dine muskler klar til kamp, giver fysisk og mental energi, dæmper smerte og en lang række flere ting, der skal hjælpe dig med at præstere. 

Kortvarig stress er derfor en naturlig og sund del af menneskets reaktionsmønster, men når vi ikke formår at løse opgaven, få kontrol over situationen eller på anden vis komme væk fra det der presser os, kan stressreaktionen i længden 'sætte sig fast' og få negative konsekvenser.

 

Det er en udbredt misforståelse at stress altid er arbejdsrelateret. Alle pressede situationer udløser stressreaktioner, og selvom det måske er mest almindeligt at vi mennesker lader os presse urimeligt meget på jobbet, er der mange måder stress kan opstå.
 

Generelt kan man sige at langvarig stress er et udtryk for at omgivelsernes krav overstiger dine ressourcer. Uanset om kravene er udenfor din kontrol, overstiger dine evner, eller om angst holder dig tilbage, bliver problemet ikke løst, og stresstilstanden forbliver aktiv. 

Det er hvis stressreaktionen bliver langvarig, at man kan blive syg af den, og at den kan være svær at komme ud af igen på egen hånd.

Hvordan opleves stress?

De fleste af os kender til indimellem at være stressede. Vi får svært ved at give slip på opgaver vi ikke er færdige med. Vi mister overblikket. Vi bliver pressede af overraskelser i dagens program, og der er større humørsvingninger end normalt.

Stress opleves meget ofte som en indre uro, der forhindrer afslapning, og gør det svært at være nærværende og engageret. Det viser sig i hverdagen som besvær med at falde i søvn, som tankemylder der hele tiden distraherer, som nedsat lyst/nydelse ved mange af de ting man plejer at holde af og som besvær med at følge med i en samtale - man har svært ved at fokusere på hvad der bliver sagt.

Når vi nu ved at stress er en tilstand der gør dig klar til at håndtere pressede, farlige og vigtige situationer, er det helt naturligt at det almindelige bliver svært at forholde sig til når vi er stressede.
Nedenfor kan du læse mere om hvad de almindelige stresssymptomer er, samt hvordan vi hos Reach tilrettelægger stressforløb i samarbejde med vores klienter.

Fysiske symptomer
 • Kropslig uro

 • Hovedpine

 • Svimmelhed

 • Hjertebanken

 • Mavesmerter

 • Nedsat potens

 • Vægttab eller -øgning

 • Hyppige infektioner

 • Forværring af kronisk sygdom

Psykiske symptomer
 • Nedsat lyst

 • Tankemylder (bekymringer)

 • Træthed

 • Irritabilitet

 • Hukommelsesbesvær

 • Koncentrationsbesvær

 • Angst

 • Ubeslutsomhed

 • Nedsat humoristisk sans

 • Emotionel ustabilitet

Kortvarig stress er præget af en fornemmelse af midlertidighed, som er det der motiverer os til at yde ekstra i en periode, så vi bagefter kan slappe af med ro i sindet. Når stressen bliver langvarig, mister vi en dag troen på forandring, hvilket er det der ofte leder til udbrændthed, angst og depression.

Sådan behandler vi stress

Fordi stresssymptomerne ofte skaber problemer i andre situationer end der hvor stressreaktionen er udløst, er det helt naturligt at søge løsninger i de situationer. Når der er tale om en stressreaktion er det bare rigtigt vigtigt at forstå at symptomerne hjælper os med at mærke at stressreaktionen har taget overhånd. Hvis vi bekæmper symptomerne fremfor det udløsende problem, selv hvis det lykkes, vil stressreaktionen stadig køre under overfladen og med tiden forværres.

Derfor vil det første skridt altid være at vurdere sværhedsgraden af dine stresssymptomer, samt at reducere stresstilstanden så hurtigt som muligt. Vi identificerer de udløsende og vedligeholdende faktorer, så du kan sortere i dem og afslutte/tage pause fra nogle af dine stressorer. Samtidig bruger vi lidt tid på at afspænde krop og sind så stresstilstanden reduceres så hurtigt som muligt. Det gør vi bl.a. med mindfulnessteknikker, kropslig grounding og ved at undersøge hvad der hjælper dig med at finde nærvær dér hvor du er.

At reducere de vedligeholdende faktorer, kan f.eks. gøres ved at skabe en pause i særligt belastende aktiviteter (som job/sport/sociale relationer etc.), at arrangere en sygemelding i et konstruktivt samarbejde med en arbejdsgiver eller at distancere sig fra en særligt belastende relation.

Når stresstilstanden er reduceret/afsluttet er det afgørende at skabe nye måder at indgå i de situationer der udløste den. Som regel er det vigtigt at udvikle nye strategier til at forhandle de krav vi udsætter os selv for. For nogle vil det vigtigste være at lære at adskille arbejdsliv og privatliv, for andre vil det være at lære at sige nej, for andre igen at strukturere deres arbejdsprocedurer så der kommer en øvre grænse for hvor meget der håndteres samtidigt.

Afslutningsvist laver vi sammen en forebyggelsesplan, der fokuserer på at give dig redskaber til at bremse op tidligere i processen hvis du igen en dag er på vej til at blive stresset. Det er meget nemmere at håndtere stress i opløbet, så det er væsentligt at etablere alternative handlemuligheder til de vaner vi normalt falder i når vi først mærke stress.

Sådan ruster vi dig til at håndtere din stress også på længere sigt, så du bliver bedre til selvstændigt at møde verdens krav på dine egne betingelser, mens du er nærværende hvor du ønsker at være det.

Kæmper du med stress?

Tag en uforpligtende snak med os 

bottom of page