Derfor matcher vi prisen på en henvisning til psykolog

Sundhedsstyrelsen har i år præsenteret rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark”. Rapporten placerer depression og angst på linje med somatiske sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme, øverst på listen over årsager til fravær på

arbejdsmarkedet, dødsfald og førtidspensioner.

"Det er fuldkomment uforståeligt, at vi som samfund ikke sætter flere

ressourcer ind på at forhindre, at folk med depression og angst mister deres

tilknytning til arbejdsmarkedet, når vi kan se, hvor store omkostningerne er,

ikke bare for den enkelte og dennes familien – men i høj grad også for

samfundet”

Vi ved at hurtig og effektiv behandling, er helt afgørende for at komme sig

og vil bringe langt de fleste patienter tilbage på sporet i forhold til deres familieliv,

arbejdsliv og hverdagsliv. Vi kan derfor ikke tillade os at lade dem vente” 

Når du har en henvisning til psykolog fra egen læge, vil du typisk få tildelt mellem 10 og 12 psykologsamtaler hos en hvilken som helst psykolog så længe at denne har et ydernummer. Når du er over 21 og har en henvisning går du fra at betale 900 kroner per session til at betale 350 - 417 kroner - dette kaldes din egenbetaling - resten betaler staten.

 

Hos REACH har vi intet ydernummer, hvilket vil sige, at vi ikke kompenseres af staten. Alligevel har vi valgt at prismatche henvisningsordningen som en forsøgsordning under Corona.

Desværre ser situationen i Danmark sådan ud at der er utænkeligt lange ventetider på psykologhenvisninger, og flere klienter opsøger os med historier om hvordan de har forsøgt at kontakte den ene ydernummerspsykolog efter den anden uden held.  Uden held og uden overhovedet at få svar eller komme på en venteliste.

Coronatiden har for mange skabt et rum hvor de er mere konfronterede med dem selv, deres sårbarheder, deres historier og ikke mindst deres angst, melankoli og ensomhed. Derfor er der også flere og flere der rækker ud efter hjælp.

 

Vores forsøgsordning er et simpelt plaster på såret. Et simpelt forsøg på at gøre vores del for at hjælpe, der hvor vi kan

Længe har henvisningssystemet hvad angår henvisning til psykologer med ydernumre været under enormt pres. Dette pres og ultimativt den ventetid som befolkningen må lide under 

      At bruge fokuseret tid og energi på dit mentale helbred er en investering i dig selv som er ligeså fundamentalt for dit personlige helbred og velvære som at gå til læge- eller tandlæge!