Karen L. Tranberg

Klinisk psykolog og partner i REACH I/S

Særlig interesse i en psykodynamisk forståelsesramme.

Jeg har især arbejdet med:

angst

depression

omsorgssvigt

barndomstraumer

tilknytning

dårligt selvværd

MIG SOM PSYKOLOG

Når i vælger mig som psykolog, er der et par ting jeg forestiller mig, at i kunne være nysgerrige på, som for eksempel, hvor længe et forløb hos mig normalt strækker sig, hvor ofte jeg synes det er relevant at ses og ikke mindst hvad i vil opleve i en standardsession hos mig.

Et enstydigt svar på tid og antal sessioner kan jeg dog ikke give.

 

Et gennemsnitligt forløb hos mig, er omkring seks måneder. Men jeg har også forløb på 3; jeg har forløb der strækker sig over et år og jeg har forløb hvor kontaktfladen mellem mig og mine klienter bliver ved med at være der i en eller anden form. 

Hvad angår antal sessioner vil jeg altid opfordre til, at vi i de første tre måneder ses på ugentlig plan. Ikke fordi man skal dette, men fordi at det er min erfaring, at det effektiviserer tiden vi bruger sammen når vi kender hinanden godt, og er komfortable med hinanden og formen.

Generelt vil jeg dog lade det være op til dig, og hvordan du kan lide at arbejde med dig selv. Er du et menneske der godt kan lide at summe over hvad vi har snakket om for dig selv inden at vi ses igen, eller er du et menneske der godt kan lide at summe over det sammen med mig? Måske sker der noget, der gør at du får lyst og brug for at vi ses oftere i en periode? Pointen er, at vi finder ud af det sammen og hen ad vejen. 

 

Jeg er der på dine præmisser. 

 

Hvad angår min tilgang, så vil i opdage at jeg som psykolog arbejder relationelt. Med dette mener jeg, at jeg arbejder meget med hvordan du forholder dig til dig selv i mødet med andre, og i mødet med udfordring og modgang.  Jeg vil altså drage din opmærksomhed hen på den brille hvormed du forholder dig til dig selv og passer på dig selv i disse situationer - ikke mindst når du er vred eller ked af det, og jeg vil bl.a. bruge vores rum og relation til at gøre det.

 

Vi vil i den simpleste forstand, arbejde sammen om, at lære dig at kende, men vi vil gøre det fra et andet sted end der hvor du bare er ét med dine handlinger, dine tanker, dine fortolkninger og dine oplevelser.  Når vi i stedet kan genkende dig som den der tænker, vil vi arbejde sammen om at bryde disse mønstre i dit levede liv, hvor forskellige levende og dynamiske påvirkninger vil skubbe dig henimod at reagere på automatpiloten og altså som du altid har gjort.

Vi vil altså arbejde sammen om varig forandring i dig, som ruster dig til at møde nye udfordringer på en fundamental ny måde end den du er vant til.