top of page
Karen Lykke Tranberg - online psykolog - reach psykologer

“To dare is to lose one's footing momentarily. Not to dare is to to lose oneself.” ~ Søren Kierkegaard

Karen L. Tranberg

Klinisk psykolog og stifter af REACH

Særlig interesse i en psykodynamisk forståelsesramme.

Jeg har især arbejdet med:
angst
depression
omsorgssvigt
barndomstraumer
tilknytningsstil
dårligt selvværd

MIG SOM PSYKOLOG

Når du vælger mig som psykolog, er der et par ting jeg forestiller mig, at du kunne være nysgerrig på, eksempelvis; hvor længe et forløb hos mig normalt strækker sig, hvor ofte jeg synes det er relevant at ses og ikke mindst hvad du vil opleve i en standardsession hos mig.

Et entydigt svar på tid og antal sessioner kan jeg dog ikke give.

 

Et gennemsnitligt forløb hos mig, er omkring seks måneder. Men jeg har også forløb på tre; jeg har forløb der strækker sig over et år og jeg har forløb hvor kontaktfladen mellem mig og mine klienter bliver ved med at være der i en eller anden form. 

Hvad angår antal sessioner vil jeg altid opfordre til, at vi i de første tre måneder ses på ugentlig plan. Ikke fordi man skal dette, men fordi det er min erfaring, at det effektiviserer tiden vi bruger sammen når vi kender hinanden godt, og er komfortable med hinanden og formen.

Generelt vil jeg dog lade det være op til dig, og hvordan du kan lide at arbejde med dig selv. Er du et menneske der godt kan lide at summe over hvad vi har snakket om for dig selv inden at vi ses igen, eller er du et menneske der godt kan lide at summe over det sammen med mig? Måske sker der noget, der gør at du får lyst og brug for at vi ses oftere i en periode? Pointen er, at vi finder ud af det sammen og hen ad vejen. 

 

Jeg er der på dine præmisser. 

 

Hvad angår min tilgang, så vil du opdage at jeg som psykolog vil bruge vores rum til at undersøge, hvordan du forholder dig til dig selv i mødet med andre, og i mødet med udfordring og modgang.  Jeg vil altså drage din opmærksomhed hen på den brille hvormed du forholder dig til dig selv og passer på dig selv når du belastes. 

 

I den simpleste forstand, vil vi arbejde sammen om at lære dig at kende, men vi vil gøre det fra et andet sted end der, hvor du bare er ét med dine følelser, dine handlinger, dine tanker, dine fortolkninger og dine oplevelser.  Når vi i stedet kan genkende dig som den der tænker, føler og fortolker, kan vi bryde disse mønstre i dit levede liv, hvor forskellige levende og dynamiske påvirkninger vil skubbe dig henimod at reagere på automatpiloten og altså, som du altid har gjort.

Vi vil altså ikke bare arbejde sammen om en konkret udfordring, men selve måden hvorpå du møder dig selv i den udfordring. På den måde vil vi skabe varig forandring i dig, som ruster dig til at møde verden på en fundamental ny måde end den du er vant til.

bottom of page