top of page
Elena K. Bækgaard - klinisk psykolog - yoga - mindfulness - reach psykologer

“Out beyond ideas of wrongdoing and right-doing is a field. I'll meet you there.” ~ Unseen Rain, Coleman Barks

Elena K. Bækgaard

Klinisk psykolog i REACH

Særlig interesse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness, og inddragelse af kroppen i terapien

Jeg har især arbejdet med:
Traumer
Selvværdsproblematikker
Angst
DepressionStress
Relationelle problemstillinger​

 

MIG SOM PSYKOLOG

Min indstilling er åben og ikke-dømmende - det er vigtigt for mig, at du oplever at blive mødt som du er. Men du vil også opleve, at jeg stiller spørgsmål, og forholder mig engageret til det, du gerne vil arbejde med i terapien.

 

I starten af terapien vil vi typisk afklare en eller flere målsætninger, dvs. det du gerne vil arbejde med og have ud af terapien. Det kan naturligvis ændre sig under forløbet, og der kan være samtaler, hvor det måske er noget helt andet, der fylder. Dine målsætninger er udgangspunktet for forløbet, og dermed afgørende for, hvordan vi tilrettelægger terapien og vores samarbejde. Forløbet får sin naturlige afslutning når du har nået dine mål, hvilket som regel også falder sammen med, at du er et sted i din udvikling, hvor du på eget initiativ, kan begynde at tage hånd om livets udfordringer. Der er således ikke et fast antal samtaler, og forløbets varighed er fleksibelt efter dit behov.

 

Jeg arbejder grundlæggende ud fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT), der en nyere udgave af kognitiv adfærdsterapi, hvor fokus er på at skabe et liv, der er meningsfuldt, nærværende og værdibaseret. I ACT er det en grundforståelse, at et menneskeliv ikke kan leves uden, at det ind imellem er smertefuldt. Det er måden, hvorpå vi forholder os til vores indre smertefulde tilstande, der er afgørende for om, det udvikler sig til lidelse. Ironisk nok er det ofte de strategier, vi benytter for at undgå smerten, der på sigt skaber lidelsen. Vi vil derfor se nærmere på de mønstre, du har udviklet (eg. adfærdsmønstre, tankemønstre etc.), og hvordan de fungerer i dit liv. I ACT anvendes også Mindfulness teknikker til at øge din kapacitet til at være nærværende, møde din oplevelse med åbenhed, og til at fremme din evne til at antage et mere objektivt perspektiv på dine tanker og følelser.

 

Hensigten er, at du udvikler en åbenhed overfor din indre oplevelse, og lever i overensstemmelse med dine værdier, på en måde, der er meningsfuld for dig. I min tilgang til terapi er jeg helhedsorienteret, og inddrager også min viden som yoga - og meditationslærer. Derfor vil du ofte opleve, at jeg inddrager kontakten til kroppen som en del af terapien. Når du lærer at mærke og lytte til kroppens signaler, vil det give en dybere forståelse af dig selv og din oplevelse. Kroppen er en rig kilde på information, der kan hjælpe med at vejlede dig til, hvordan du kan respondere på livets små og store udfordringer.

“Out beyond ideas of wrongdoing and right-doing is a field. I'll meet you there.” ~ Unseen Rain, Coleman Barks

bottom of page