top of page
Christoffer Myrup Munk - online psykolog - reach psykologer

“Trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathetic witness.” ~ Peter Levine

Christoffer M. Munk

Klinisk psykolog  i REACH

Særligt fokus på kognitiv terapi og tilknytning

Jeg har især arbejdet med:
angst
depression
omsorgssvigt
barndomstraumer
dårligt selvværd

 

MIG SOM PSYKOLOG

Det meningsfulde liv 

Det er vigtigt, at terapien er meningsfuld for dig. Samtalerne med mig handler om det, som 

er vigtigt for dig og dit liv. Det kan være angst, ensomhed, sorg, problemfyldte relationer, 

meningsløshed eller en kombination af mange ting, som gør det svært for dig lige nu. 

 

Samarbejdet starter hvor du er 

Jeg ser terapi som et samarbejde, hvor vi mødes gensidigt med ærlighed og åbenhed for de 

mange sider, som dine relationer og oplevelser har. Det kan være svært at se direkte på de 

vanskelige ting i livet og møde følelserne direkte. At være ikke-dømmende overfor det, som 

er, giver ofte allerede lindring.Terapien er således ikke en række “gode råd” eller 

bedrevidende forklaringer. Vi arbejder med at udfolde de nuancerede oplevelser, du har, så 

du kan få en dybere forståelse. Jeg forholder mig nysgerrigt og åbent til at lære hvordan du 

ser tingene, og sammen finder vi udgangspunktet for at du kan mestre din livsudfoldelse.  

 

Hjerterum er handlerum 

Jeg arbejder inden for kognitiv adfærdsterapi og Acceptance and Commitment Therapy for 

at finde nye handlemuligheder, og sætte dig i kontakt med det, som gør livet værdifuldt. Det 

indeholder også mindfulness, hvor fokuset er på at skabe et større indre rum, hvor følelser 

rummes uden at optage al din mentale energi. Det giver overskud og mulighed for at handle 

bevidst og autentisk. 

 

Book en afklarende samtale gratis  

Du kan booke en gratis samtale med mig, og prøve af om samarbejdet passer til dig. Det er 

helt okay hvis du lige nu er usikker på hvad du vil snakke om, eller er usikker på om du 

overhovedet har brug for en psykolog. Der er ingen forpligtelse eller betaling ved en 

afklarende samtale. ​

Jeg ser frem til at møde dig i online-konsultationen. 

bottom of page