top of page

Læs om hvad traumer er og hvordan vi behandler det!

Krise og traumer

Traume - traumebehandling - psykologhjælp - Reach Psykologer ApS

Et traume er en oplevelse der har været så overvældende, at måden hvorpå vi ser og fortolker den øvrige verden omkring os, bliver malet i traumets billede.

Psykologhjælp - online psykolog - traume

Hos Reach kan vi hjælpe dig med at forstå og håndtere dine traumer, så du kan møde livet på en hel ny måde.

Traumer - gratis session hos psykolog - Reach Psykologer ApS

Plus at du altid hos Reach får lov til at møde din psykolog først - helt uden betaling - fordi vi ved hvor vigtigt det er, at du føler dig tryg og i gode hænder.

"Store T" traumer

Grundlæggende er et psykologisk traume en reaktion på en oplevelse, der har været så overvældende at vi hverken kan forstå, bearbejde eller bevæge os videre fra den. Et traume kan opstå på baggrund af en enkeltstående hændelse eller på baggrund af en længerevarende og løbende oplevelse af at være under trussel - dvs. alt fra en bilulykke til en barndom eller et liv fyldt med psykisk terror, vold og overgreb. Store T traumer henviser til oplevelser der mere eller mindre universelt vil opleves traumatisk.

Når vi traumatiseres vil vore hjerner på den ene side, tage alle detaljer ved situationen ind: lugte, lyde og bevægelser. Dette gør den fordi den akutte fare eller trussel netop er så overvældende og uhåndgribelig at hjernen ikke "ved" hvordan den skal sortere information fra, eller hvad der er vigtigt at tage med og resultatet bliver dette "hele" billede. Derfor vil nogle mennesker også opleve at de samme lugte, lyde og bevægelser vil kunne fremprovokere mindet på en måde, så det for vedkommende føles som om de er tilbage i den traumatiske hændelse - at de lever hændelsen igen - hvilket kaldes flashbacks. På den anden side,  vil mange også opleve ikke at  kunne huske hændelsen overhovedet. De vil i stedet opleve at forskellige situationer, lyde, lugte og bevægelser vil gøre dem enormt ængstelige, men de vil ikke kunne sætte en finger på hvorfor. Hjernen har altså taget hændelsen ind på samme måde, men har samtidigt blokeret mindet eller undertrykt det. 

Når et menneske har været udsat for traumer, vil det forme måden hvorpå dette menneske fortolker og interagerer med verden. En måde som når de er ude af den konkrete situation ikke længere er adaptiv og altså hensigtsmæssig. De vil ofte skabe problemer i forhold til trivsel, ikke bare med et forøget stressniveau, men også i forhold til relationer, arbejdsliv og håndtering af eget "indre liv".

"Lille T" traumer

På samme måder gælder det "lille T" traumer. Lille T traumer refererer til oplevelser der på samme måde har formet og farvet måden hvorpå vi ser og forstår verden, men hvor selve den udløsende hændelse, er mere individuel af karakter. På den måde kan lille t traumer være oplevelser som tabet af et kæledyr, en folkeskolelære eller egentlig hvad som helst, men det er ikke oplevelser der af alle eller af mange vil opleves som et traume. Det vil sige, det er oplevelser, der taler ind i individets personlige historie. Et lille t traume, kan derfor have et ekstra lag af sårbarhed, fordi vi ikke har et fælles narrativ om at det er en traumatisk oplevelse, og derfor vil folk der prøver at dele sin traumeoplevelse med nærtstående, ofte ikke møde forståelse, hvilken kan lede til at man føler sig enormt alene og forkert i sine oplevelser samtidigt med at man ikke får rummet til at bearbejde det.

 

Udviklingstraumer

Når traumer og tilknytning mødes

PTSD

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en forsinket stressreaktion på svær psykisk belastning. Den voldsomme hændelse, man har været udsat for, resulterer i et uforholdsmæssigt højt stressniveau eller alarmberedskab. 

Kompleks PTSD

For at få diagnosen Kompleks PTSD skal man opfylde kravene til diagnosen PTSD og samtidig have alvorlige vedvarende problemer med selvværdet, at styre sine følelser og indgå i relationer.

Fysiske symptomer
 • Højt alarmberedskab

 • Søvnbesvær

 • Anspændthed

 • Stressreaktion

 • Hjertebanken

 • Øget svedproduktion

 • Tørhed i munden

 • Åndenød

 • Svimmelhed

 • Kvalme

 • Trykken for brystet

 • Maveuro

 • Muskelspænding

Psykiske symptomer

PTSD

 • Flashbacks 

 • Mareridt

 • Vedvarende fornemmelse af følelsesløshed

 • Fornemmelse af afstand til andre mennesker

 • Manglende nydelse ved ting man ellers fandt nydelse ved

​Kompleks PTSD

 • Affektforstyrrelse

 • Skyld og skam - ofte over egen hjælpeløshed.

 • Håbløshed

 • Magtesløshed

 • Undgåelsesadfærd

Når først du ser og genkender dine traumer, kan du genkende brillen hvormed du ser og fortolker verden og ultimativt altså genkende det som det - en brille.

Sådan behandler vi traumer

Måden vi arbejder med traumer, er først og fremmest at genkende dem som det: et traume. En hændelse som har formet og farvet måden hvorpå du ser og forstår verden og trusler i verden.

 

 

Derfor vil vi også  gøre os skarpe på hvordan og i hvilke situationer dette traume former dine oplevelser, og vi vil give den oplevelse et sprog: en begyndelse, en midte og en ende. Vi vil øve os i at se på det fra dette perspektiv, dvs. fra et perspektiv hvor du ikke længere går i ét med traumet, genlever det og dets præmisser, men vurderer det ude fra. Vi vil også øve os i at være sammen med det, og integrere det i vores selvforståelse. Ikke fordi vi er vores traumer, men fordi vi også er det. 

Når vi lever med ubearbejdede traumer, bruger vi enorme ressourcer på at flygte fra noget der er i os selv, derfor vil vi i stedet arbejde på at gøre dette sted i os selv ufarligt - ikke ligegyldigt - men ufarligt.

 

Det lyder simpelt, men traumearbejde rykker ved hele måden hvorpå vi forholder os til verden og os selv - det er og bliver en hård, men livsændrende rejse.

Man skal ikke nødvendigvis have været krig for at opleve traumer

Tag en uforpligtende snak med os 

bottom of page