Krise og traumer

Traumer

Grundlæggende er et psykologisk traume en reaktion på en oplevelse, der har været så overvældende at vi hverken kan forstå, bearbejde eller bevæge os videre fra den. Et traume kan opstå på baggrund af en enkeltstående hændelse eller på baggrund af en længerevarende og løbende oplevelse af at være under trussel - fra en bilulykke til en barndom fyldt med vold og overgreb.

 

Når vi traumatiseres vil vore hjerner på den ene side, tage alle detaljer ved situationen ind: lugte, lyde og bevægelser. Dette gør den fordi den akutte fare eller trussel netop er så overvældende og uhåndgribelig at hjernen ikke "ved" hvordan den skal sortere information fra, eller hvad der er vigtigt at tage med og resultatet er dette hele billede. Derfor vil nogle mennesker også opleve at de samme lugte, lyde og bevægelser vil kunne fremprovokere mindet på en måde, så det for vedkommende føles som om de er tilbage i den traumatiske hændelse - at de lever hændelsen igen - hvilket kaldes flashbacks. På den anden side,  vil mange også opleve ikke at  kunne huske hændelsen overhovedet. De vil i stedet opleve at forskellige lyde, lugte og bevægelser vil gøre dem enormt ængstelige, men de vil ikke kunne sætte en finger på hvorfor. Hjernen har altså taget hændelsen ind på samme måde, men har samtidigt blokeret mindet eller undertrykt det. 

Når et menneske har været udsat for traumer, vil det forme måden hvorpå dette menneske fortolker og interagerer med verden. Mennesker der har 

 

Udviklingstraumer

Når traumer og tilknytning mødes

PTSD

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en forsinket stressreaktion på svær psykisk belastning. Den voldsomme hændelse, man har været udsat for, resulterer i et uforholdsmæssigt højt stressniveau eller alarmberedskab. 

Kompleks PTSD

For at få diagnosen Kompleks PTSD skal man opfylde kravene til diagnosen PTSD og samtidig have alvorlige vedvarende problemer med selvværdet, at styre sine følelser og indgå i relationer.

Fysiske symptomer
 • Højt alarmberedskab

 • Søvnbesvær

 • Anspændthed

Psykiske symptomer

PTSD

 • Flashbacks 

 • Mareridt

 • Vedvarende fornemmelse af følelsesløshed

 • Fornemmelse af afstand til andre mennesker

 • Manglende nydelse ved ting man ellers fandt nydelse ved

 • Skyld og skam - ofte over egen hjælpeløshed.

​Kompleks PTSD

 • Affektforsty

 • Skyld og skam - ofte over egen hjælpeløshed.

 • Håbløshed

 • Magtesløshed

 • Undgåelsesadfærd

Når først du ser og genkender dine traumer, kan du genkende brillen hvormed du ser og fortolker verden og ultimativt altså genkende det som det - en brille.

Sådan behandler vi traumer

Det er almindeligt at opleve angstreaktioner som så ubehagelige, at man kan blive bange for dem, og så at sige blive angst for angsten. Nogle bliver endda bange for om angstanfald faktisk er farlige, og bliver bange for at dø eller miste forstanden.
 

Derfor skal vi finde frem til din angst, og være med den, indtil vi har lært hvor den kommer fra, og hvad den forsøger at fortælle dig. Ofte er det reelle bekymringer og udfordringer der har dannet grundlaget for angstreaktioner, som så har sat sig fast og er forværret siden, selvom livet måske ikke rummer samme farer længere. Det kan være vigtigt at forstå grunden til at en angstreaktion er opstået, da mange mennesker ellers kan føle skam over at lide af hvad de oplever som 'irrationel angst'.

Når vi skal arbejde med at bryde angsten, består det af tre dele der sammen skal ruste dig til at finde modet til at handle dig ud af din angst. Den første er en systematisk udfordring af dine tanker, hvor du også selv lærer teknikker til at identificere og udfordre dine katastrofetanker, så du kan sortere i hvad du skal lytte til når angsten melder sig. Den anden er øvelser i at rumme og regulere din angstreaktion så du kan få plads til at tænke, overveje og beslutte hvad du vil gøre, i stedet for at handle impulsivt når angsten melder sig. Det tredje er en gradvis eksponeringsterapi, som vil sige at du løbende, på en struktureret måde, nærmer dig det du er bange for, så du langsomt giver dig selv muligheden for at efterprøve om det faktisk er helt så farligt som angsten fortæller.

Har du oplevet traumer?

Tag en uforpligtende snak med os 

      At bruge fokuseret tid og energi på dit mentale helbred er en investering i dig selv som er ligeså fundamentalt for dit  helbred og velvære som at gå til læge- eller tandlæge!