top of page
Sofie Kristine Nielsen - Reach Psykologer

“To dare is to lose one's footing momentarily. Not to dare is to to lose oneself.” ~ Søren Kierkegaard

Sofie Kristine Nielsen

Klinisk psykolog 

Særlig interesse i en narrativ forståelsesramme samt en inddragelse af kroppen i terapien.

Jeg har især arbejdet med:
angst
stress
barndomstraumer
dårligt selvværd
depression
spiseforstyrrelser

MIG SOM PSYKOLOG

Det har altid været vigtigt for mig at møde mennesker med empatisk nysgerrighed og i øjenhøjde. 

Forstået på den måde at jeg grundlæggende tænker, at vi alle er psykologiske væsner, der kan have 

brug for et rum til selvrefleksion og til at blive hjulpet i en ny retning. 

 

Som din psykolog vil jeg i et trygt og respektfuldt rum hjælpe dig i netop den retning, der er rigtig 

for dig. Vores samtaler er altid på dine præmisser, og der vil altid være plads til hele dig, og alt hvad 

du måtte komme med. Vi vil desuden arbejde på en måde, der ikke kun ruster dig til at håndtere 

den konkrete problemstilling eller smerte du står med lige nu, men som gør dig mere bevidst og 

bedre rustet til at håndtere, hvad end der måtte komme af rystelser i dit liv fremover. 

 

Min tilgang til terapi er inspireret af den narrative praksis, der grundlæggende handler om, 

hvordan vi mennesker skaber mening gennem de dominerende fortællinger, som vi læner os op 

ad. Både for at forstå os selv og hinanden. Disse fortællinger har nemlig afgørende betydning for, 

hvordan vi er sammen med andre mennesker, for vores selvopfattelse og for vores forståelse af 

verden. 

 

Jeg finder det desuden ofte gavnligt at arbejde med kroppens rolle, herunder din kontakt til 

kroppen, i terapi. Det gør jeg, da traumer kan sætte sig som ubevidste spor i din krop. De kan med 

andre ord medføre at dit nervesystem bliver alt for aktiveret i situationer, som ellers synes ufarlige.  

 

Det kan være, at du til tider føler en indre uro, en nervøsitet eller en anden form for ubehag, som 

rationelt ikke giver mening for dig. Her kan en forsigtig inddragelse af dine kropslige fornemmelser 

i vores samtaler være gavnlig, for at skabe en større forståelse for dine oplevelser og for at 

genskabe en tryghed i dig selv og din krop. 

 

Jeg er altid nysgerrig og lydhør overfor dine tanker og ønsker til terapien - og inddrager gerne 

andre relevante metodegreb, hvis vi sammen finder det meningsfuldt. 

 

Jeg ser frem til at arbejde sammen med dig!

bottom of page