top of page

Læs om konflikter, relationsproblematikker og hvad du kan gøre!

Problemer i dine relationer

Reach Psykologer hjælper dig med at forstå dine relationer

Vi kan ikke have relationer til andre, uden at vores fejl og sårbarheder kommer på spil, og ofte er vi selv blinde på hvordan dette sker. Derfor er det vigtigt at lære sig selv at kende og øve sig i at kommunikere sine behov på en mere konstruktiv måde.

Reach Psykologer hjælper dig med det du har brug for

Hos Reach kan vi hjælpe dig med at forstå og håndtere dine relationer bedre, så du kan møde livet på en hel ny måde. Dette kan vi gøre og arbejde med i individuel terapi eller i parterapi.

Reach Psykologer tilbyder dig at møde din psykolog helt uden betaling

Plus at du/i altid hos Reach får lov til at møde din/jeres psykolog først - helt uden betaling - fordi vi ved hvor vigtigt det er, at du/i føler dig/jer tryg(ge) og i gode hænder.

Konflikter og andre relationsproblematikker

Relationer er muligvis det allervigtigste for os mennesker. Vi er faktisk så afhængige af social kontakt i de tidlige år, at det er livsfarligt ikke at få det. Hjernens modning, tilknytning, tillid, evnen til at forstå andre mennesker og en lang række andre færdigheder er dybt afhængige af denne kontakt.

Derfor er det måske ikke så underligt at relationer ofte både er kilden til de lykkeligste stunder (hvad er lykken uden nogen at dele den med?), og der hvor den største smerte og de sværeste dilemmaer stammer fra. Få ting er mere værd end at blive elsket for den man er, ligesom at få ting er værre end at blive forrådt og svigtet af den man stoler på.

Relationer kan blive problematiske på mange forskellige måder. Mange kender oplevelsen af at være en del af en gruppe, og at have en rolle i den gruppe som egentlig ikke passer dem, men som alligevel bliver ved med at sidde fast. Den situation er ofte særligt udfordrende hvis det er i familien, fordi det kan være rigtigt svært at forhandle om sin rolle i gruppen, hvis tanken om at afvise fællesskabet er svær at acceptere.

I parforhold er vi hele tiden udsat for problemer vi skal løse sammen, og behovet for tillid, gensidighed og i det hele taget at rumme hinanden, er meget større end i andre relationer. Det skaber mange flere steder en konflikt kan starte, og det gør det nødvendigt at forstå hinandens bevæggrunde meget mere i dybden. Hverdagens rutiner er også en særlig udfordring i mange parforhold, fordi de på den ene side er nødvendige for at løse hverdagens problemer, og på den anden side truer den gnist der for mange er det vigtigste i et parforhold.

Konflikt er en naturlig del af tilværelsen. Det er vigtigt at understrege fordi konfliktskyhed og undertrykkelse af vrede for at bevare den gode stemning, er nogle af de mest almindelig veje til meget større og uløselige konflikter på den lange bange. Konflikter er helt naturlige udtryk for at der er behov for genforhandling af det samvær konflikten udspiller sig i. Det er normalt at det sker jævnligt, og det er et sundhedstegn at kunne være i en konflikt uden at være bange for at relationen brister.

Når det er sagt er konflikter ubehagelige for de fleste, og det er særligt hårdt at vende tilbage til den samme konflikt igen og igen uden at opleve forandring.  Uanset hvad du oplever, er det vores erfaring at det vigtigste er at skabe indsigt i hvorfor problemet opstår, så du får mulighed for at vælge den rette strategi til at forbedre eller afslutte de relationer du har det svært med.

Stærke relationer er ikke stærke fordi de ikke har problemer. De er stærke fordi begge parter stoler nok på hinanden til at vise hvem de er, og fordi de holder nok af hinanden til at kæmpe for at få det til at fungere. Giv ikke op før du tør vise hvad du har brug for - først da ved du om du bør tage afsked.

Hvordan arbejder vi med relationsproblematikker?

Vi tager altid udgangspunkt i at afklare hvorfor du oplever at relationen er problematisk, hvordan den er blevet sådan og hvad du har brug for hvis relationen skal give mening for dig igen.

Alt efter den indledende afklaring af hvad du ønsker at fokusere på, skruer vi et forløb sammen som passer til din situation. Her følger et par eksempler på hvad vi ofte arbejder med når det handler om at forbedre eller afklare relationsproblematikker.

Dit relationsmønster

Vi har alle en måde vi indgår i relationer på. Hvorfor har vi valgt de relationer vi har? Hvordan viser vi tillid, respekt, høflighed, utilfredshed og kærlighed? Det lyder måske lidt banalt, men det er faktisk helt almindeligt at overse sine egne mønstre når vi oplever konflikt i relationer. At kende sin egen rolle, er forudsætningen for at kunne forstå den andens rolle i konflikten, og derfor en central del af al relationsudvikling. Ofte er vores relationsmønster stærkt påvirket af hvordan vi vokser op, særligt af vores forhold til vores forældre, men også af andre betydningsfulde relationer i barndommen.

Vi bruger terapeutiske teknikker og øvelser til at afklare dit relationsmønster, så du kan blive klogere på hvor det kommer fra, og blive bedre til at navigere i det.

Kommunikation

Uden kommunikation ville der slet ikke være nogen relation, for det er med kommunikation at du fortæller om dine behov til andre. Der er også mange forskellige måder at kommunikere på, og vi arbejder ofte med kommunikationsstrategier. Har du det med at blive revet med, afbryde og være lige lovligt hurtig på aftrækkeren med de store ord? Så træner vi samtaleteknik, der lader dig beskrive dine egne følelser helt klart, uden at du behøver fælde dom over andre. Har du det med at blive meget i tvivl og usikker lige så snart andre hæver stemmen overfor dig? Bliver det svært at huske hvad du ville sige? Så arbejder vi med forberedelse, at skrive beskeder og at sætte få og effektive grænser, så du kan tage det pusterum du har brug for, og få sagt det der er nødvendigt.

Mentalisering

Mentalisering handler om hvordan vi forstår andre mennesker, og hvor åbne vi er overfor andre perspektiver på tingene. Det er en balance at stole på andre uden at lade dem bilde os hvad som helst ind, og ofte er vores stærkeste referenceramme i de situationer, at spørge os selv: Hvad ville jeg have gjort i den situation? Hvad ville det have betydet hvis det var mig der havde gjort det?

Derfor er det generelt sværere at være i en relation til mennesker der er meget anderledes end os selv. Så er der meget mere som vi enten fejlfortolker, eller som gør os usikre (fordi vi ikke forstår det), og mere af det vi gør som omvendt bliver misforstået.

Meget af det kan imødekommes med en dybere forståelse af hinanden, men det kræver nysgerrighed og viljen til åbenhed. Her kan en personlighedstest være et stærkt udgangspunkt for en fælles udforskning af forskelligheden.

Selvhævdelse

Alt for mange lader sig presse for meget i relationer, og har svært ved at stå fast på deres eget. Det efterlader grundlæggende to muligheder: At forlade dem der overskrider dine grænser når det bliver for meget, eller at blive alligevel og begynde at tvivle på din egen dømmekraft.

Begge løsninger er uhensigtsmæssige og leder til ustabile relationer der risikerer at påvirke dig negativt uden at det er nødvendigt.

Derfor træner vi også selvhævdelse når du har brug for det, for det er helt grundlæggende for sunde relationer, at du er i stand til at vise hvad du mener, selv når det er upopulært. Stærkere selvhævdelse giver dig mere frihed, færre bekymringer og en større selvrespekt. 

Husk på at selvhævdelse også er en tillidserklæring der rækker ud til dem du beder om at rumme dig. Hvis du er i tvivl om tilliden kan bære hvem du virkelig er, er det måske det rigtige tidspunkt at overveje om det er den rigtige relation for dig?

Kæmper du med svære relationer?

Tag en uforpligtende snak med os 

bottom of page