top of page

Læs om hvad personlighedsforstyrrelser er og hvordan vi behandler det!

Personlighedsforstyrrelser

TVANGSTANKER.png

 En personlighedsforstyrrelse  er overordnet en type psykisk lidelse, hvor en persons mønster af tænkning, funktion og opførsel afviger fra gennemsnittet på en måde hvor det medfører betydelige problemer og begrænsninger i forhold, sociale aktiviteter, arbejde og skole.

Design uden navn (23).png

Når man diagnosticeres med en  personlighedsforstyrrelse kan det ofte føles definitivt, men med den rette støtte og de rette værktøjer kan meget udrettes. Hos Reach kan vi hjælpe dig med at forstå og håndtere din personlighedsforstyrrelse, så du kan møde livet og andre mennesker på en hel ny måde.

Design uden navn (21).png

Plus at du altid hos Reach får lov til at møde din psykolog først

- helt uden betaling -

fordi vi ved hvor vigtigt det er, at du føler dig tryg og i gode hænder.

Hvad er en personlighedsforstyrrelse?

En personlighedsforstyrrelse er defineret af en personlighed, der over lang tid, afviger fra normalen, og som påvirker følelsesliv, tænkning og adfærdsmønstre på en måde der skaber store problemer i livet.
 

Personlighed kan simpelt forstås som individets grundlæggende måde at møde verden. Den er de stabile mønstre i vores adfærd, holdninger, reaktioner, følelser, opmærksomhed, og betyder ganske meget for hvordan vi mennesker forstår vores liv og de situationer vi befinder os i. Personligheden kan godt udvikle sig og forandres igennem hele livet, men den er også så stabil at små forandringer tager relativt lang tid, imens store forandringer kræver hårdt arbejde.

Personligheden er genetisk disponeret, men formes og præges i høj grad i samspil med vores omgivelser - særligt i de tidlige leveår. Det er derfor meget almindeligt at dele personlighedstræk med nære familiemedlemmer. 

 

Hvad der betragtes som afvigende personlighedstræk, er i høj grad påvirket af kulturelle- og sociale normer. I dag er aggression eksempelvis et meget mere problematiseret adfærdsmønster, end det har været tidligere, og der skal derfor ikke så meget til for at blive betragtet som aggressivt afvigende.

Nedenfor kan du se en oversigt over de mest almindelige personlighedsforstyrrelser, delt ind i grupper efter fællestræk, samt en oversigt over de mest almindelige adfærdsudtryk og symptomer indenfor hver type.

Gruppe A
Paranoid
 • Har en mistroisk indstilling til verden generelt

 • Meget svært ved at stole på andre

 • Tendens til overfortolkning af begivenheder/sammenhænge

 • Sårbar overfor nederlag

 • Overreagerer med stærk vrede på fornærmelser

 • Tendens til at bære nag

Skizoid
 • Manglende interesse i socialt samvær og personlige relationer

 • Begrænset evne til at udtrykke følelser

 • Tendens til at isolere sig

 • Nedsat evne til at aflæse sociale cues

 • Fremstår ofte ligeglad med meget

Skizotypisk
 • Påfaldende mønstre i tale, tænkning, holdninger, adfærd, påklædning.

 • Afvigende sanselige oplevelser (f.eks. at høre stemmer)

 • Tendens til magisk tænkning (f.eks. at kunne påvirke andre med tankens kraft)

 • Tendens til at overfortolke begivenheders betydning (f.eks. særlige beskeder der kan afkodes i omverdenen)

 • Social angst eller ubehag ved sociale situationer

Gruppe B
Dyssocial
 • Nedsat evne til at føle empati

 • Manglende skyldfølelse

 • Udviser sjældent hensyn til andre

 • Impulsiv og aggressiv/voldelig adfærd

 • Afviser ansvar for fejl, og bebrejder ofte andre

Narcissistisk
 • Overvurderer egne evner, egen betydning og værdi som menneske

 • Fantasier om succes, magt og at være begæret/tilbedt

 • Overser andres følelser og behov

 • Overdriver egne bedrifter

 • Behov for konstant bekræftelse / positiv vurdering fra andre

 • Tendens til at udnytte andre / forvente mere end givet

Histrionisk
 • Tendens til overdrevne og dramatiske reaktioner

 • Søger konstant opmærksomhed

 • Overfladiske og ustabile følelsesreaktioner

 • Meget optaget af hvordan man fremstår for andre

 • Påvirkes nemt af andre mennesker

Emotionelt ustabil
 • Findes i undertyperne 'Borderline' og 'Impulsiv'

 • Impulsiv og risikabel adfærd

 • Ustabil og skrøbelig selvfølelse /
  følelse af indre tomhed

 • Store humørsvingninger med intense og regelmæssige vredesudbrud

 • Bange for at være alene / blive forladt

Gruppe C
Ængstelig (evasiv)
 • Særligt følsom overfor kritik og afvisning

 • Lavt selvværd

 • Undgår social kontakt

 • Sky og tilbageholdende i sociale sammenhænge

 • Bange for at være pinlig og forkert

Dependent
 • Stærk afhængighed af andre

 • Svært ved at være alene

 • Manglende selvtillid, og svært ved at træffe beslutninger på egen hånd

 • Udpræget konfliktsky adfærd

 • Tendens til at acceptere dårlig behandling fra andre

 • Enormt behov for at være i et partnerforhold

Tvangspræget
 • Stærkt optaget af orden, regler og detaljer

 • Perfektionisme, og ekstremt høje standarder for egen og andres indsats

 • Stort kontrolbehov

 • Svært ved at skille sig af med gamle/ødelagte ting

 • Rigid og stædig i sine holdninger

 • Ufleksibel ift. moralske spørgsmål

At have en personlighedsforstyrrelse er ikke en sygdom. Vi har alle en personlighed, en måde at se, handle og være i verden på. Med en personlighedsforstyrrelse er din måde anderledes og ufleksibel, men med den rigtige støtte, kan du blive mere fleksibel, lære at forstå dine udfordringer, og finde nye muligheder sammen med dem der er vigtige for dig.

Sådan behandler vi personlighedsforstyrrelser

Når vi arbejder med personlighedsforstyrrelser, fokuserer vi på det lange seje træk der kommer efter diagnosen: Hvordan du kan skabe dig en hverdag der passer så godt til dine sårbarheder som muligt, samtidig med at vi tilrettelægger et forløb der løbende udfordrer dig i afmålte mængder, så du på sigt kan opnå en mere fleksibel personlighed, med flere muligheder for at indgå i de sociale sammenhænge du lige nu føler er så problemfyldte.

Fordi behandling af personlighedsforstyrrelser er en langvarig proces, bliver stabilitet i processen meget væsentlig. Første fase handler derfor om vores relation, og det samarbejdsforhold vi etablerer som grundlag for resten af behandlingen.

Den største udfordring for langvarige forløb, er afbrydelse pga. følelsesmæssige udsving. Særligt ved en række personlighedsforstyrrelser er humørsvingninger og pludselige og intense følelsesudbrud et kernesymptom, og derfor helt forventeligt i et behandlingsforløb.

Den anden fase handler derfor om at arbejde med at regulere disse udsving. Vi fokuserer på strategier for at identificere og forebygge så meget som muligt, men den største forandring vil komme af at arbejde med at forstå din sårbarhed og øge din robusthed, så du kan blive stående i de svære situationer, og holde fast på dine beslutninger, i stedet for at løbe med dine følelser - Det risikerer nemlig at være væk fra behandlingsforløbet og den forandring som du ønsker at skabe.


Sidste fase handler om at tage kontrol og selv begynde at præge udviklingen i den retning du ønsker. Det kan ikke lade sig gøre før du er blevet fortrolig nok med din sårbarhed, så du kan stå fast i modstand, og derfor er dette den sidste fase, selvom det ofte er den fase de fleste ønsker at starte med.

Obs: For de fleste der for nyligt har fået diagnosen, eller en mistanke herom, anbefaler vi at gå til egen læge / psykiatrien for at få tilbudt en grundig udredning der sikrer den bedste start på et behandlingsforløb af personlighedsforstyrrelser. De tilbud der er i psykiatrien er desuden gratis, og i nogle tilfælde tilbydes langvarige behandlingsforløb.

Kæmper du med en personlighedsforstyrrelse?

Tag en uforpligtende snak med os 

bottom of page