top of page

Læs om hvad ensomhed er og hvordan vi behandler det!

Ensomhed

Hvad er ensomhed?

Ensomhed er ikke det samme som at være alene. Nogle er meget alene uden at føle sig ensomme, mens andre føler sig ensomme selvom de ofte er i andre menneskers selskab. Begge dele er helt normalt, fordi det er oplevelsen af samhørighed - at være i betydningsfuld sammenhæng med andre - der mangler, når vi føler os ensomme. Det er meget forskelligt hvor meget vi mennesker hver især har behov for at føle os samhørige med andre, og det vil derfor også være meget forskelligt hvornår vi føler os ensomme.

Derfor er ensomhed en indre oplevelse, og ikke en tilstand der kan vurderes udefra. Derfor kan du også bedst selv mærke om ensomheden trænger sig på.

Ensomhed er en ubehagelig følelse, der kan være meget smertefuld, men ligesom alle andre negative følelser, har ensomheden et budskab der handler om forandring: Den fortæller os at vi har brug for at søge samhørigheden, ved at lade os mærke, at vi mangler den i vores liv.

Samhørighed mellem mennesker opstår når hvem vi er, bliver betydningsfuldt i vores samvær med hinanden. Derfor kræver det at vi tør vise hinanden hvem vi faktisk er - noget som kan føles både ubehageligt og farligt.
Vi kender nemlig alle til angsten for at blive afvist, til grin eller misforstået. Nogle gange er det passende at holde noget for sig selv, imens det andre gange kan stå i vejen for at vi tør være os selv sammen med andre, og dermed i vejen for samhørige og meningsfulde relationer.

Der er mange forskellige udfordringer der kan lede til eller fastholde ensomhed. For nogle mennesker opleves det pinligt at være ensom. Andre har lavt selvværd og tror at de ikke er meget værd at være sammen med. Andre endnu har prøvet at blive mobbet eller forladt, og er efterladt med skyldfølelse og selvbebrejdelse.

Hvis angst, selvbebrejdelse eller pinlighed får lov at styre, kan der opstå en ond cirkel, der blokerer for åbne og personligt meningsfulde relationer. Det forstærker følelsen af ensomhed, som igen forstærker angsten for at blive afvist/til grin og følelsen af pinlighed og selvlede.
Derfor er det ofte et godt sted at starte, at fortælle dine nærmeste om at du føler dig ensom. For det meste er vores egen oplevelse af pinlighed meget større end den vi møder hos andre, og samtidig giver du dig selv nye muligheder for at handle på ensomheden, fordi behovet for at skjule den bliver mindre når du fortæller om den.

Ensomhed - psykologbehandling - online psykolog - Reach Psykologer ApS

Mennesker er i udgangspunktet en social skabning, og vi trives i at føle os socialt forankrede. Derfor er ensomhed en alvorlig trussel på vores generelle trivsel og kan medføre andre lidelser som depression og angst.

Ensomhed - hjælp til ensomhed - psykologhjælp - online psykolog

Hos Reach kan vi hjælpe dig med at forstå og håndtere din ensomhed, så du kan møde livet og andre mennesker på en hel ny måde.

Ensomhed - Gratis psykolog - online psykolog

Plus at du altid hos Reach får lov til at møde din psykolog først - helt uden betaling - fordi vi ved hvor vigtigt det er, at du føler dig tryg og i gode hænder.

Særligt sårbare situationer
  • Tabet af nære relationer f.eks v. dødsfald eller flytning.

  • Mobning, diskrimination eller andre oplevelser af at blive holdt udenfor.

  • Pludselige skift i fællesskabets interesser som f.eks. alkohol og seksualitet.

  • At stå alene med svære kriser som f.eks. skilsmisse, svær sygdom eller dødsfald.

Psykiske symptomer
  • Du har svært ved at 'byde ind' og være med i snakken i sociale sammenhænge.

  • Du føler dig overset/valgt fra af andre mennesker.

  • Du tænker ofte på at alle andre er med i betydningsfulde fællesskaber f.eks. på sociale medier eller i skolen/på arbejde.

Længerevarende ensomhed er usundt for mennesker, og forskning har forbundet det med både øget forekomst af  angst og depression, øget frafald på uddannelse/arbejdsmarked og kortere forventet levetid.

Der er forskellige strategier til at komme ud af ensomheden. Det vigtigste er at du kommer i gang med at undersøge hvilken strategi der passer til dig og din situation, så du kan handle og begynde at nærme dig meningsfulde fællesskaber.

Sådan behandler vi ensomhed

De fleste mennesker følger én af tre overordnede reaktioner på ensomhed: 

1. Man kan isolere sig fordi det er for smertefuldt at være i kontakt med de fællesskaber som det er svært at komme helt med i.
2. Man kan gemme sig selv væk for at gøre det nemmere at spille med på de sociale betingelser, smile hele tiden, aldrig besvære andre med negative følelser og altid være klar på fællesskabets betingelser.
3. Man kan være åben omkring sin ensomhed, og søge hjælp og støtte hos nære relationer eller nogle af de tilbud der er målrettet ensomhed (f.eks. Folkebevægelsen mod Ensomhed, Værket og Netwerk).

Vores opgave som psykologer vil primært bestå i at hjælpe dig med at skabe klarhed og sammenhæng i din situation, og det der ledte til ensomheden, så du bliver i stand til at forstå hvordan og hvorfor din følelse af ensomhed er opstået. Ensomheden bliver ofte selvforstærkende pga. de negative tanker, følelser og oplevelser der følger i kølvandet på at blive ensom. Derfor er det centralt at du forstår netop din egen grund til at du føler dig ensom, så du kan bryde med de mønstre, der holder dig tilbage fra at handle, og forsøge at nærme dig de fællesskaber du savner.

Forskellige typer af angst, lavt selvværd, traumer, depression, kulturelle barrierer og livskriser kan altsammen spille en rolle i ensomheden. Derfor kommer vores arbejde ofte til at handle mere om at løse de udfordringer der ligger i vejen, end om at behandle selve ensomheden. Af den grund kan et forløb der starter med at handle om ensomhed, se ud på mange forskellige måder.

Kæmper du med ensomhed?

Tag en uforpligtende snak med os 

bottom of page