REACH

Det kan vi hjælpe dig med

Stress

"Lige pludselig blev selv de små ting for meget. Bare at blive bedt om tage opvasken derhjemme kunne knække mig. Jeg græd hele tiden og ikke fordi jeg var ked af det"

Merle - REACH bruger

Vaner og uvaner (63).png

REACH

Om stress

Hvad er stress?

Kender du det når du ikke længere kan overskue selv helt små overraskelser i din hverdag? At overreagere derhjemme og bagefter have svært ved at forstå hvorfor det skete? At have svært ved at være opmærksom på det du foretager dig lige nu, og i stedet tænke på alle de ting du også burde lave?

Så kender du, ligesom de fleste af os, til at være stresset.

 

Stress, eller rettere for meget stress, er helt grundlæggende en midlertidig tilstand, der har sat sig fast, og som har negative virkninger på lang sigt.


Kortvarig stress er en tilstand, der øger din præstation på kort sigt, men til gengæld udmatter dine ressourcer og ignorerer dine langsigtede behov. Derfor er stress både sundt og positivt i kortvarige perioder hvor kravene til dig er store, som f.eks. ugen op til eksamen.

Stress er skadelig i længden fordi den aktiverer ressourcer som du ikke har, fordi den undertrykker immunsystemet og kan lede til øget sygdom, og fordi du på et tidspunkt mister troen på at belastningen er midlertidig, hvilket kan lede til udbrændthed eller depression.

 

Stress kan på den måde forstås som en forkert forvaltning af dine begrænsede ressourcer, og vejen tilbage er derfor groft sagt at lære hvordan du kan råde over de ressourcer, så du ikke kommer til at bruge for mange af dem i for lang tid igen.

Sådan arbejder vi med stress

Grundlæggende består stress af negative følelser, da hver af disse repræsenterer en trussel, og trusler mobiliserer vores forsvarsreaktioner, og dermed stressreaktion, helt automatisk.

Derfor starter et stressforløb altid med en kortlægning af aktuelle trusler, som vi udforsker gennem situationsbeskrivelser og følelsesreaktioner. Hvis der er for mange trusler kan det nemlig være enormt svært at regulere sit stressniveau. Derfor følger vi op med at sortere i truslerne, så det bliver tydeligt hvilke situationer det er nødvendigt at tage en pause fra eller helt sige farvel til.

Selve hovedforløbet kan opdeles i to. Vi anbefaler altid at starte med at undersøge hvordan din stressreaktion kan forstås som et fornuftigt forsøg på at være dig i verden. Det er nemlig kun ved at forstå det som en naturlig personlig reaktion, at det bliver tydeligt hvilke personlige handlemønstre der gør dig sårbar for at ende der igen. Har du svært ved at sige nej? Føler du dig nemt dårligt behandlet? Er du meget forsigtig og nervøs for at gøre ting forkert?
Det kan være helt forskellige forløb du har brug for, alt efter hvilken personlig vej du har haft til en stressreaktion.

Derudover arbejder vi med at træne generelle stress-færdigheder, tilpasset til hvad du selv ønsker at fokusere på. Det kan være planlægning, overblik, mindfulness og afrunding, så du øger din evne til at fordybe dig i prioriterede enkeltopgaver, og at fastholde dit fokus uanset hvad du er i gang med at lave.

REACH

Er du stresset?

Tag en uforpligtende snak med os 

      At bruge fokuseret tid og energi på dit mentale helbred er en investering i dig selv som er ligeså fundamentalt for dit personlige helbred og velvære som at gå til læge- eller tandlæge!