Social angst (Socialfobi)

Hvad er social angst?

De fleste mennesker kender til at være nervøse inden en tale, en eksamen, en fremlæggelse eller på anden vis være 'på' foran andre mennesker. Det er et naturligt udtryk for at det betyder noget for os hvor godt vi klarer os foran andre mennesker.

Nervøsitet skærper vores opmærksomhed, sanser og evne til at fastholde koncentrationen, og hjælper os med at præstere bedre. Nervøsitet bliver til angst når den bliver så intens at den får os til at fryse, aflyse, glemme hvad vi skal sige, eller på anden vis hæmmer os i vores bestræbelse.

Social angst handler om frygten for andres fordømmelse, og bliver ofte udløst af at være omkring mennesker, og særligt af at være genstand for opmærksomhed. Den viser sig ofte som en overdreven negativ tænkning om sig selv og som en voldsom selvbevidsthed der kan give en følelse af at være handlingslammet. Mennesker med social angst kan bruge time- og dagevis på at tænke på om det de gjorde foran andre mennesker var pinligt, dumt, kikset, eller forkert på en måde, der efterlod andre med et dårligt indtryk.

Nogle der har social angst, reagerer kraftigt på alle situationer der involverer andre mennesker, imens andre har angstreaktioner der er knyttet til bestemte situationer som f.eks. fremlæggelser i klassen, uformel smalltalk, at klage over noget eller lignende situationer

Fysiske symptomer
 • Øget svedproduktion

 • Rødmen

 • Hjertebanken

 • Rysten

 • Mundtørhed

 • Vejrtrækningsbesvær

 • Kvalme

 • Maveuro

 • Svimmelhed

 • Trykken for brystet

Psykiske symptomer
 • Ængstelig ved tanken om sociale events

 • Ubehag ved andres opmærksomhed

 • Mange bekymringer om andres mening

 • Særligt bange for pinlige situationer

 • Uvirkelighedsfølelse

 • Frygt for at miste selvkontrollen

 • Frygt for at blive afsløret

Social angst er ofte knyttet til et lavt selvværd, og kan lede til social isolation, uddannelsesfrafald, depression og en række andre problemer på lang sigt. Heldigvis har social angst gode behandlingsudsigter, og jo før du beslutter dig for at kæmpe imod, jo hurtigere går det at blive angsten kvit.

Hvordan opstår social angst?

Social angst opstår i et samspil mellem arvelige sårbarheder, tidlig læring og angstdynamikker. Arvelige sårbarheder kan nemmest forstås som en følsomhed overfor angst, og vi arver en del af denne følsomhed, ligesom vi arver øjenfarve og en lang række andre ting.


Tidlig læring er den måde vi lærer at kende verden på når vi møder den. Forældre kan f.eks. lære børn at alting der går galt skyldes dem, at man ikke kan gøre det godt igen når man har lavet en fejl eller at andre mennesker ikke har de problemer som barnet har. Indlæring som denne kan lede til social angst, fordi andre menneskers opmærksomhed naturligt forbindes med faretruende situationer.


Angstdynamikker er de måder vi forholder os til vores angst. Eksempelvis vil vi mennesker ofte forsøge at undgå det vi er bange for, og når vi undgår det, mister vi muligheden for at opleve situationer der kunne afkræfte angsten, ligesom vi mister muligheden for at øve os i det vi tror vi er dårlige til. Angsten bliver med andre ord selvunderstøttende, og ofte forværrende over længere tid.

Arvelige sårbarheder
 • Personlighed

 • Stressreaktion

 • Social angst i familien

Tidlig indlæring
 • Hver gang jeg får opmærksomhed er den negativ

 • Andre mennesker har ikke de tanker og følelser som jeg har

 • Hvis jeg laver en fejl bliver jeg ikke tilgivet

Angstdynamikker
 • Jeg undgår at blive bemærket så det ikke bliver ubehageligt

 • Jeg holder mig fra mennesker

 • Jeg stiller mig ikke op foran folk og taler

 • Mine venner hjælper mig med at introducere mig så jeg ikke gør noget pinligt

Sådan behandler vi social angst

Som udgangspunkt arbejder vi terapeutisk med at forstå din angstreaktion så vi sammen bliver klogere på hvor den kommer fra, hvad der udløser den, og hvad du bliver mest utryg ved når du mærker angsten i kroppen.

Vi afdækker dine negative tanker og følelser, og finder frem til hvilken følelse der ligger nedenunder angstproblematikken. udforsker andre perspektiver, der giver nye måder at forstå de sociale situationer og den rolle du har i dem.

Vi finder sammen ud af hvordan du kan udfordre din angst, uden at du skal risikere fordømmelsen der kan følge med. Det kan være i vores samtaler, i én af dine nære relationer du har meget tillid til, eller det kan være ved at observere sociale situationer med et bestemt fokus.

Sådan begynder vi at ruste dig til at handle i angsten, i stedet for at flygte fra den. Sideløbende træner vi dine evner til at regulere angsten når den melder sig, og giver dig konkrete værktøjer du kan bruge når angsten melder sig i din hverdag. Det kan f.eks. være gennem mindfulnessøvelser, kropslig emotionsregulering, social færdighedstræning eller andre teknikker der passer til din situation.

Kæmper du med social angst?

Tag en uforpligtende snak med os