Hvad siger forskningen?

Online psykoterapi er relativt nyt, og har først i de seneste 15 år fået solid opmærksomhed i forskningsverdenen. Derfor er det helt naturligt at overveje om online psykoterapi mon virker lige så godt som traditionel psykoterapi. Nedenfor kan du læse lidt mere om den forskning der efterhånden meget overbevisende peger på at online psykoterapi er lige så virkningsfuld som traditionel psykoterapi.

Hos Reach er vores erfaring at online terapi ikke bare virker, men at den er så virkningsfuld, tilgængelig og omkostningseffektiv, at den for mange mennesker præsenterer et bedre alternativ end traditionel terapi. Det er derfor at vi har sagt vores jobs op, og udviklet Reach som vores bud på den bedste kombination af psykoterapi og moderne teknologi, så vi kan understøtte din udvikling så godt som muligt, imens vi forstyrrer dit liv så lidt som muligt.

Reach er altså bygget på dels vores egen erfaring med traditionel og online psykoterapi, dels de sidste 15 års forskning i effekten af online psykoterapi, forskning i hvad det er der får psykoterapi til at virke generelt, samt indsigt i hvordan moderne teknologi kan understøtte og supplere den udvikling du går igennem i terapien, så forløbet bliver præcis det forløb der passer bedst til dig.

Online psykologhjælp er kommet for at blive. Det virker, det er fleksibelt, det er omkostningseffektivt og valgfriheden er større.

Er online psykoterapi effektiv?

Evidensen bag online samtaleterapi med video og lyd er efterhånden ret solid. Online samtaleterapi virker fremragende, og det er kommet for at blive.

 

En af de største forskelle på online psykoterapi og traditionel psykoterapi er forskellen i vurdering mellem klienter og behandlere. Klienter er typisk overvældende positive omkring online psykoterapi (mere end traditionel), imens behandlere trækker i den modsatte retning og er væsentligt mindre positive. 
Det er forventeligt at en profession har besvær med at omstille sig, og at behandlere stiller sig skeptisk overfor nye og smarte metoder der udfordrer den klassiske tilgang som har formet deres arbejdsfelt i årtier. Ikke desto mindre er vi hos Reach mere interesseret i de resultater der fortæller om din behandlingseffekt og tilfredshed som bruger af online psykoterapi - for det er det som psykoterapien altid har handlet om.

Masser af forskningsstudier konkluderer at online psykoterapi er lige så effektivt som traditionel terapi, typisk inden for et bestemt område (som studiet fokuserer på at undersøge). Et par eksempler er disse tre studier fra 2014, 2014 og 2016, der hver især viser et udsnit af hvor online terapi er undersøgt overfor traditionel terapi.

 

Det kan være svært at navigere i forskning, netop fordi der er så meget information at sortere. Derfor laver forskerne også en gang imellem hvad de kalder et meta-studie, som er et forskningsstudie, der sammenligner resultaterne fra mange af de enkelte forskningsstudier der er lavet på området. Det kommer der mere solide resultater ud af, som bedre kan tages for gode varer.

I 2018 blev der lavet et meta-studie, som slår fast at online psykoterapi er lige så effektivt som traditionel psykoterapi. Meta-studiet konkluderer det på baggrund af 64 forskellige studier, der hver især har forsøgt at undersøge forskelle i behandlingseffekt mellem traditionel psykoterapi og online psykoterapi

Om Video- Tekst- og ChatTerapi

VideoTerapi
VideoTerapi er vores ord for online psykoterapi, og altså det samme. Vi kan derfor med ro i sindet sige at VideoTerapi virker, og med stor sandsynlighed kan hjælpe dig videre når du står i en af livets svære situationer.

 

TekstTerapi
En løbende skriftlig samtale med din psykolog. Du kan skrive alt det du vil, og vi svarer i løbet af 24 timer - alle hverdage. 

Der er for nylig (2017) publiseret et større studie af 'asynkron mobilaktiveret SMS Tekst psykoterapi' (fancy ord for TekstTerapi) i en amerikansk kontekst. De vigtigste resultater fra studiet er:
1) 80% af brugerne oplever at TekstTerapi er lige så eller mere effektiv end traditionel psykoterapi
2) 98% af brugerne oplever at TekstTerapi er mere belejlig end traditionel terapi
3) Behandlingseffekten er en smule lavere (46% oplever signifikant bedring)
4) Omkostningseffektiviteten er væsentligt højere.

Samtidig peger resultaterne på at den terapeutiske alliance er lidt svagere ved Tekstterapi, men at alliancen stadig er væsentlig for effekten af forløbet.

Hos Reach har vi valgt at fokusere på at bringe det bedste fra VideoTerapi og TekstTerapi sammen i forløb der er til at betale. Vi tror nemlig på at synergien mellem disse to løsninger rummer et fantastisk potentiale for at få det bedste ud af et psykologforløb.

VideoTerapi er kernen i vores forløb fordi det giver de bedste betingelser for tryghed, tillid og alliance i vores relation, og derfor også for at skabe solide rammer om forløbet. Derfor er Videoterapi ofte det stærkeste sted at starte forløbet, og derfor opfordrer vi alle til at booke sessioner så tidligt som muligt i deres første måned.

 

TekstTerapi er et understøttende tilbud der giver dig en mere aktiv og opsøgende rolle i din proces, og som derfor understøtter din motivation og dit engagement.
 

Der har været masser af succeseksempler på at mængden/tiden af interaktioner med en forandringsproces leder til stærkere og bedre forandring.
Rygestopforløb er nogle af de klareste eksempler. Rygestopapps er blevet store succeser netop fordi det virker at give mennesker mulighed for at bruge telefonen til nemt at engagere sig i processen løbende.

TekstTerapi er samtidig en simpel måde at mindske afstanden mellem dig og din psykolog, så du kan række ud når det passer dig, når dine følelser er nemme at mærke eller når du har glemt noget væsentligt og der er længe til næste session.

Vi har faktisk begge brugt TekstTerapi sammen med traditionel psykoterapi i tidligere praksis, som et alternativ til dagbogsøvelser og skema- og situationsbeskrivelser (på papir), fordi det er vores erfaring at det er meget mere motiverende at skrive til nogen end at skrive til sig selv for så senere at vise det frem.

ChatTerapi
ChatTerapi er en ugentlig skriftlig drop-in session der varer en time, som vi tilbyder ved en række af vores forløb. Meningen med Chatterapi er at tilbyde en kontaktflade der giver dig mulighed for at stille os uddybende spørgsmål til din sidste session, hjemmearbejdsøvelser eller til forløbet generelt. Du kan også bruge det til at vende et svært dilemma som er opstået og som ikke kan vente til næste session. Uanset hvad koster det ikke noget, og det er op til dig hvor meget du bruger det.

Det er nemmest at forstå som en mellemting mellem VideoTerapi og TekstTerapi, som vi har lavet for at imødekomme mange af de behov vi har mødt hos tidligere klienter, og som nu er helt oplagte at give plads til fordi TekstTerapi og ChatTerapi deler platform (WhatsAPP).

Er du blevet nysgerrig?

Tag en uforpligtende snak med os