At starte op i et gruppeforløb er billigere end et henvisningsforløb gennem lægen og tilbyder et unikt fællesskab der støtter op om en varig forandring

Acerca de

Tag ejerskab over din fremtid

Bliv en del af et målrettet gruppeforløb

Hvad er gruppeterapi?

Gruppeterapi er en gruppe af mennesker, der er samlet for at arbejde med sig selv.

Formålet med gruppeterapi er, ligesom med al anden terapi, at lære sig selv bedre at kende psykologisk set. For at få det bedre med sig selv og andre.

Hvordan foregår gruppeterapien?

  • Der er 6-7 deltagere i gruppen.

  • Terapien forløber over 12 gange.

  • Gruppen mødes på et fast tidspunkt en gang ugentlig i 1½ time.

  • Der er ingen fast dagsorden. Gruppeterapien foregår som en åben samtale i gruppen, hvor indholdet bliver bestemt af de problemer og temaer, som deltagerne tager op.

  • Gruppedeltagernes opgave er at dele tanker og følelser, lytte og forholde sig til hinanden og til gruppen.

Min opgave som gruppens terapeut er at skabe en tryg og seriøs ramme for gruppedeltagernes arbejde.

Du vil lære at forstå dine følelser, hvad de vil dig og hvordan du kan bruge dem til at informere din væren i verden

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Du vil lære dine følelsesmæssige trigger-punkter at kende, så du bedre kan skille tingene ad

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Du vil få nye sociale redskaber til også at styrke dine relationer udenfor vores rum.

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Du vil lære at forstå dine følelser, hvad de vil dig og hvordan du kan bruge dem til at informere din væren i verden

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Du vil få konkrete redskaber til at lære at følelsesregulere på en ny og konstruktiv måde

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Du vil lære at forstå dit personlige forhold til dine følelser  og hvordan dette spiller ind i dine nuværende problematikker

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Du vil lære hvordan du manifesterer dine behov, følelser og grænser i relationen til andre og dermed opbygger et positivt selvværd

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.